Daar zit u fit

Zo helpen we u aan
een gezonde
werkplek en -houding

Waar kan de ergonoom van Best Move u mee helpen?

Niet alleen een goede werkplek is belangrijk bij het tegengaan of verhelpen van lichamelijk klachten, ook houding, bewegingsgedrag en fitheid spelen hierin een belangrijke rol. Best Move helpt u en uw werknemers met training en advies om uw klachten te voorkomen en gezond te blijven.

Werkplekonderzoek

Veel werknemers zijn zich niet bewust van hun onjuiste en gespannen werkhouding. Hierdoor krijgen ze klachten. Werkplekken zijn vaak niet optimaal en ergonomisch ingericht.

Best Move levert een belangrijke bijdrage aan de optimale inzetbaarheid van uw werknemers. Wij adviseren u graag over een ergonomisch ingerichte werkplek, gezonde werkhouding en juist bewegingsgedrag.

Training fysieke belasting

Deze training is een praktische training, bestemd voor medewerkers die worden geconfronteerd met lichamelijk belastende werksituaties. Denk hierbij aan repeterend bewegen, tillen, dragen, duwen en trekken of langdurig in ongunstige werkhoudingen werken.

De training bestaat uit een kort theoretisch gedeelte, waarbij inzicht in oorzaken van lichamelijke (over)belasting centraal staat. Tijdens het praktische gedeelte leggen we basisvaardigheden uit en oefenen we deze. Ook gaan we in op mogelijke drempels die kunnen bestaan om niet datgene te doen waarvan men wel weet dat het verstandig is.

gezonde werkplek

Spreekuur houding- en bewegingsapparaat in company

Werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat of met ergonomische vragen verwijzen we graag naar ons ergonomisch spreekuur. Het spreekuur is voor iedereen toegankelijk en iedereen krijgt passend advies.

We beoordelen de werkorganisatie, werkplekinrichting en uitvoeringswijze. Ook de fysieke belastbaarheid van de betrokkene nemen we mee in de beoordeling. Ergonomische verbeterpunten en de actuele fysieke belastbaarheid bespreken we achteraf met de werknemer en leidinggevende.

Een gezonde uitvoeringswijze van het werk wordt doorgenomen en in de praktijk geoefend. Nadien volgt een korte rapportage van onze bevindingen en adviezen. Daar waar nodig vindt overleg plaats met andere partijen (bedrijfsarts, specialist, bedrijfsmaatschappelijk werk, P&O-afdeling, preventiemedewerker).

Training ergocoach

In deze training vergaart de deelnemer relevante ergonomische kennis en leert hij werkplekgerelateerde klachten te herkennen. Daarbij leert de deelnemer advies aan collega’s te geven over een goede ergonomische werkplek en een gezonde werkhouding. Zo kunt u uw werknemers gezond, veilig en efficiënt laten werken.

Er zijn 2 specifieke trainingen:

  • Ergocoach Kantoor
  • Ergocoach Productie

Informeer naar de mogelijkheden.

Fitheidstest

PAGO- en PMO-onderzoeken worden steeds vaker uitgebreid met een fitheidstest. In de testbatterij worden de conditie, het vetpercentage, de BMI en de kracht in de regio’s schouder-arm-hand, romp en benen gemeten.

  • Voor de bepaling van de conditie gebruiken we de submaximale Astrand-test op een Fiets-ergometer. Hierbij hoeft de medewerker geen maximale inspanning te verrichten, maar slechts een inspanning die te vergelijken is met 6 minuten tegen de wind in fietsen.
  • De BMI wordt berekend aan de hand van het lichaamsgewicht en de lengte.
  • Het vetpercentage wordt met de huidplooimethode bepaald.
  • De krachttesten worden op een betrouwbare en gestandaardiseerde wijze afgenomen. De gevonden waarden vergelijken we met de normwaarden.

Door op een later tijdstip nog eens te testen, kan vooruitgang of terugval worden vastgesteld.

Na de fitheidstest wordt duidelijk, op welke onderdelen een werknemer goed scoort en op welke verbetering gewenst is. Vervolgens bespreken we een individueel trainingsadvies.

Ergocoach

Re-integratieadvies bij lichamelijke klachten

Wij geven ook re-integratieadvies bij klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Werknemers die verzuimen door fysieke klachten, geven we specifiek advies om de re-integratie te bespoedigen. De gezondheidsklachten en (para)medische behandeling worden geanalyseerd. Bijsturing van de (para) medische behandeling wordt geïnitieerd waar nodig.

Daarbij vindt er ook een beoordeling van de werkorganisatie, werkplekinrichting en uitvoeringswijze plaats. Ook de fysieke belastbaarheid van de betrokkene nemen we mee in de beoordeling.

Ergonomische verbeterpunten en de fysieke belastbaarheid worden met de werknemer en leidinggevende besproken. De gezonde uitvoeringswijze van het werk wordt doorgenomen en in de praktijk geoefend. Nadien volgt een korte rapportage van de bevindingen en adviezen over de re-integratie.

Workshop beeldschermwerk

De workshop beeldschermwerk is een training bestemd voor werknemers met beeldschermgebonden taken. Tijdens de workshop leggen we u uit wat het nut en de noodzaak is van gezond omgaan met beeldschermwerk. Oorzaken van lichamelijke klachten worden benoemd en we lichten de relatie tussen werkmethode en klachten toe.

Aan de orde komen:

  • een gezonde werkorganisatie bij beeldschermwerk
  • een gezonde werkhouding en werkwijze bij beeldschermwerk
  • een gezonde werkstijl en bewegingsgedrag bij beeldschermwerk
  • in de praktijk de eigen werkplek ergonomisch instellen

Wij werken onder meer voor deze opdrachtgevers

Ambulance Oost

Basisschool De Esmarke

Beagle Mobility

Bleckmann

Bouwbedrijf Beverwijk en Zonen

Bouwbedrijf Houtman

Damsté Advocaten

Danielson

De Oplossing

De Weerd Specerijen

Diamant Beton

Diesel Marine International

Driezorg

Dura Vermeer

Eissink Wand- en plafondsystemen

Enexis

Envita Almelo

Eurol

Fatima Zorg

Fransen Schilders

GEAS

Gebr. Poppink

Gebr. Van der Geest

Gemeente Zwolle

Gemeente Kampen

Gemeente Noordoostpolder

Gevavi

Havezathe Meubelen

Huisartsenpost Medrie

Hustraco

IVN

Jansman Bouwgroep

Kadaster

Klaver Yachtpainting

Klunder Gereedschap

KNGU

Kroek & Partners interimzorg

Landschap Overijssel

Landgoed Twickel

Lankelma Geotechniek Almelo

Lareco

Lenferink schilderwerken

Limitec

Meerpaal

Mercatus Woondiensten

Moekotte

Natuur Milieu Overijssel

Niehof

Nieuwkamp Natuursteen

Oranjewoud

Oranjeschool Zalk

Orion Beton

Persbureau Zwolle

Polderstaal Productie

Provincie Overijssel

RAV IJsselland

REMIX

ROVA

Ruma Rubber

NOVAY

Salverda bouwbedrijf

Stadsbank Oost Nederland

Steggink Groep

Stichting Consent

Stichting Mee Veluwe

Stichting Wonen Wierden Enter

Tangenborgh

Technotex

Ter Steege Bouw

Trailer Service Nederland

Twentemilieu

Vaassen Flexible Packaging

Van Dijk Groep

Vechtdal College

Vechtstad Consultancy

Wijlens Bouw

Wila

Woningcorporatie Ieder1

Zeker en Mobiel

Ziegler Brandweertechniek

Zorggroep Noorderboog

Zorggroep Raalte